ΜΟΝΟΠΕΔΙΛΟ - MONOFIN

Το μονοπέδιλο αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία από μόνο του καθώς η κατάδυση και το κολύμπι με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό απαιτεί ειδικές τεχνικές.

Το μάθημα απευθύνεται σε ελεύθερους δύτες που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το  μονοπέδιλο στις καταδυτικές τους εξορμήσεις ή σε αθλητικό επίπεδο.

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο εκπαιδευόμενος, μετά την διεκπεραίωση  του θεωρητικού και πρακτικού  κομματιού να έχει αναπτύξει τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την ορθή χρήση του.